Turnus

2024

Vært
Kai


5

13

21

29 (sommer-pause)

37

45

Wille


7

15

23

31 (sommer-pause)

39

47

Peter

1

9

17

25

33 (sommer-pause)

41

49

Kim

3

11

19

27 (smørre-brød)

35 (smørre-brød)

43

51